IT-CENTRUM
Rafał Horowski
ul. Złota 3, Lubonieczek
63-020 Zaniemyśl

NIP 5951058243

tel.   +48 608 042 382
e-mail: rafal@it-centrum.pl